Trigger X [partner]

Vi jobber sammen med andre for å utvikle teknologi og selskaper som løser lokale utfordringer som svarer på globale behov

Vil du jobbe med oss?

Vi jobber med

Created with Sketch.

Verdens viktigste problemer

Vi mener det er enkel logikk at de som løser verdens viktigste problemer har et stort marked og en viktig fremtid foran seg. Derfor utvikler vi teknologi og selskaper som bidrar til å løse de 17 hovedutfordringene verdenssamfunnet har definert som avgjørende gjennom FNs bærekraftsmål.

Created with Sketch.

Oslo som testlab

Vi bruker vår egen by som testlab for prototyper. Når vi lykkes bygger vi selskap som er rustet for nasjonal og global skalering.

Created with Sketch.

Partnerskap i kjernen

Vi kaller oss Trigger X fordi vi kun er en del av ligningen. Den blir først komplett når vi kombinerer vår egen kompetanse med den som finnes hos andre. Derfor har vi organisert oss som et partnerskapsselskap som lager nye løsninger sammen med andre virksomheter.

Created with Sketch.

Delt risiko – delt oppside

Vi måler ikke suksess i form av kortsiktig utbytte, men investerer i nye konsepter som gir fremtidig gevinst når de skalerer nasjonalt og globalt. Derfor deler vi risiko og oppside med både gründere og virksomheter som vi jobber sammen med.

Nyheter

Oppskriften på langsiktig grådighet

Et av verdens mest lønnsomme investeringsfond har funnet oppskriften på langsiktig grådighet. Ingrediensene er gode nyheter for både mennesker, samfunn, klima og bedriftseiere.

Les mer

Starter Norges første partnerskapsselskap

Trigger skalerer sin satsing på nye forretningsområder og starter nå partnerskapsselskapet Trigger X, som skal skape verdier ved å løse utfordringer som betyr noe for både mennesker, samfunnet og miljøet sammen med andre virksomheter.

Les mer

Trigger X Pathfinder

Pathfinder er et analyse- og styringsverktøy som effektiviserer og forenkler beslutningsprosesser ved å ta i bruk maskinlæring for å hjelpe virksomheter med å navigere i en tid som krever mer av oss enn noen gang – raskere enn noen sinne.

Les mer

Trigger X Playfinity

Playfinity er et oppstartsselskap som introduserer et helt nytt spillkonsept ved hjelp av sensorer, lyd og smarttelefoner. Ambisjonen er å utvikle et konsept som inspirerer barn og unge til å leke mer ute i en tid hvor stadig flere blir overvektige og sitter mye stille inne. 

Les mer

Satsningsområder

Vi har definert fem satsingsområder som utgjør fundamentet i vårt arbeid med å utvikle nye løsninger.

1. Nye konsepter

Vi utvikler konsepter, prototyper og selskaper som løser lokale utfordringer som svarer på globale behov. Vi utvikler løsningene sammen med relevante partnere og virksomheter med behov og ressurser som gjør det relevant for dem å investere i et nytt konsept.

2. Innsikt

Vi prosesserer og analyserer data for å finne ut hvilke problemer det er verdt å løse, hva som er den mest effektive løsningen og hvordan vi kan utvikle skalerbare selskaper ved å løse dem.

3. Effektivisering

Vi utvikler og implementerer teknologi som effektiviserer og forbedrer prosesser, produkter og leveranser for virksomheter. Samtidig utvikler vi vår egen verktøykasse og styrker våre forutsetninger for å utvikle nye selskaper så effektivt som mulig.

4. Kompetansenettverk

Tverrfaglighet er essensielt for å utvikle de beste løsningene på viktige problemer. Derfor har vi etablert Folk, et faglig og forretningsmessig medlemsnettverk for mennesker og virksomheter som samles rundt viktige problemer for å løse dem i fellesskap. Les mer om Folk.

5. Agendasetting

Vi setter problemstillinger på dagsorden etter hvert som vi jobber med å løse dem. På den måten adresserer vi viktige saker i samfunnsdebatten, legger til rette for verdifulle innspill fra omverden og øker sannsynligheten for å skape vellykket endring.

Menneskene

Trigger X består av syv personer som samlet sett har vært med på å starte opp over 20 ulike selskaper i Norge, Europa, USA, Kina og Canada. Sammen besitter vi en sjelden kombinasjon av strategisk kreativitet, innovasjonsevne, dybdeforståelse for digital forretningsutvikling, data og teknologi, samt entreprenørskap og digital endringskompetanse.

Bilde av Hallgeir Knutsen

Hallgeir Knutsen

Forretningsutvikling og brukeropplevelse

Mobil: +47 407 41 454

E-post: hallgeir@triggerx.io

Bilde av Nassir Achour

Nassir Achour

Forretningsutvikling og kommersialisering

Mobil: +47 466 55 405

E-post: nassir@triggerx.no

Kontakt oss

Vil du bli bedre kjent med oss? Send oss et hello@triggerx.io så hører du fra oss ganske snart. Vi gleder oss!